Ekibimize Neler Sunuyoruz?

Ekibimize Neler Sunuyoruz?

myTECHNIC olarak çalışanlarımıza sunduklarımız:

  • Doğru kişi ile doğru pozisyonu buluşturan etkin ve adil bir işe alım sistemi sayesinde her iki taraf için de faydalı ve uzun vadeli bir profesyonel ilişkinin kurulmasını sağlamak
  • Ekibe yeni katılan çalışanlarımızın adaptasyonu ve entegrasyonu için etkin Oryantasyon Programları
  • "Aynı İşe Aynı Ücret" politikası
  • Yıllık performans değerlendirmeleri ve performans-temelli eğitim ve kariyer sistemler
  • Profesyonel yeterlik ve kabiliyet gelişimi için sürekli eğitim programları
  • Sürekli iyileşmenin ve gelişmenin içselleştirilmesine yönelik ortak ve işbirlikçi bir çalışma ortamı
  • İlgili mevzuatlar, iş etiği ve Türk Çalışma Kanunu’na uygun personel politikalarına paralel olarak iş ortamında sağlık ve güvenlik konularına özel önem