Sürekli Gelişim

Havacılıkta kabul görmüş en iyi uygulamalar ile yalın prensipleri birleştirerek sürekli gelişimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yalın uygulaması stratejiden atölyedeki üretim ortamına, tüm üretim elementlerini kapsayan bütünsel bir yaklaşımdır. Yalın kavramını uçak bakım prosesine uygulamak ve adapte etmek, sabit ve standart üretim prosesleri olan üretim tesislerindeki gibi basit değildir. Bir uçak bakım merkezi kabaca montaj/demontaj tesislerindekine benzer çok miktarda değişkenlik ve israf ortaya çıkarır. Katma değeri olan prosesleri belirlemek oldukça zor ama israfları tanımlamak ise nispeten daha kolaydır. 

Genel kulalımın ötesinde, yalın felsefesi israfı müşterinin karşılığında para vermek istemeyeceği ve müşteri için katma değeri olmayan şeyler olarak tanımlar. 

Yalın sekiz değişik israfın azaltılarak müşteriye sunulan değerin arttırılmasına odaklanır. 

1. Taşıma
2. Stok tutmak
3. Hareket
4. Bekleme
5. Aşırı üretim
6. Prosesin kendisi 
7. Hatalı ürün 
8. Kullanılmayan yaratıcılık

Her tür israfın bertaraf edilmesiyle üretimin her fazındaki maliyetler azalır, esneklik artar, müşteri memnuniyeti yükselir ve hedeflenen gelirler çoğalır. İsrafın tesiste önlenmesi için en başta myTECHNIC organizasyon şeması teknisyenlerin etkili çalışmasına imkân verecek şekilde tasarlanmıştır. myTECHNIC en önemli sorumluluğunun müşteri memnuniyeti olduğunu kabul eder. Dolayısıyla tüm operatörlerin işlerine odaklanıp müşteriye değer yaratacakları bir ortam tasarlanmıştır. myTECHNIC sıfırdan yalın olarak kurulan dünyadaki ilk bakım merkezidir ve en basından yalın prensipleri akılda tutularak tasarlanmıştır. Üretim sistemi uçak bakım endüstrisinin gereksinimleri ve yalın prensiplerin uygun elementleri birleştirilerek ortaya çıkmıştır. myTECHNIC sürekli çalışarak operasyonlarını geliştirecek ve müşterilerine daha fazla değer yaratmanın yollarını arayacaktır.