İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikamızı şirketimize yaratıcı ve dinamik bir nitelik kazandırmak üzere hazırladık. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir başarıya yönelik sürekli gelişme ve iyileşme ruhunu içselleştirme yeterliğine ve istekliliğine sahip ekip üyelerini işe alma, geliştirme ve elde tutmaya büyük önem veriyoruz. myTECHNIC için ‘insan’ salt bir kaynak olmaktan öte bir değer niteliği taşımaktadır, bu değer sayesinde müşteri gereksinimlerine ve beklentilerine cevap verilmektedir.

myTECHNIC olarak İnsan Kaynakları politikamız çerçevesinde aşağıdaki öncelikleri belirledik:

 • İşe alım süreci ve profesyonel kariyer yönetiminde seçici davranmak
 • Yüksek hedefler belirleyerek motive ve proaktif bir insan sermayesi yaratmak
 • Çalışanlarımıza potansiyellerini, profesyonel yeterliklerini ve kabiliyetlerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için farklı fırsatlar sunmak
 • Performans-temelli kariyer/eğitim/ücret sistemi aracılığıyla şirket içerisinde adalet hissi oluşturmak
 • Sürekli değişim ve gelişime yönelik kurumsal bir kültür yaratmak ve iyileşmeye yönelik fikirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak
 • Ortak ve işbirlikçi bir çalışma ortamı yaratmak ve bu ortamı sürdürülebilir kılmak
 • Eğitim ve kariyer fırsatları sunmak
 • Çalışan sağlığı ve güvenliğine özel önem vermek
 

Ekibimize Neler Sunuyoruz

myTECHNIC olarak çalışanlarımıza sunduklarımız:

 • Doğru kişi ile doğru pozisyonu buluşturan etkin ve adil bir işe alım sistemi sayesinde her iki taraf için de faydalı ve uzun vadeli bir profesyonel ilişkinin kurulmasını sağlamak
 • Ekibe yeni katılan çalışanlarımızın adaptasyonu ve entegrasyonu için etkin Oryantasyon Programları
 • “Aynı İşe Aynı Ücret” politikası
 • Yıllık performans değerlendirmeleri ve performans-temelli eğitim ve kariyer sistemler
 • Profesyonel yeterlik ve kabiliyet gelişimi için sürekli eğitim programları
 • Sürekli iyileşmenin ve gelişmenin içselleştirilmesine yönelik ortak ve işbirlikçi bir çalışma ortamı
 • İlgili mevzuatlar, iş etiği ve Türk Çalışma Kanunu’na uygun personel politikalarına paralel olarak iş ortamında sağlık ve güvenlik konularına özel önem

Kariyer İmkanları

Dinamik bir endüstride, hızla gelişen bir iş dalında yer alıyoruz. Ekibimize değer katacağınıza inanıyorsanız, sizi tanımayı çok isteriz.

Bize [email protected] adresine e-posta atarak ulaşabilirsiniz.

*myTECHNIC bünyesinde stajer alımları ve başvuru kabulü pandemi koşulları nedeniyle durdurulmuştur. Koşullarda değişiklik oluşması durumunda myTECHNIC.aero üzerinden tekrar bilgilendirme yapılacaktır.