Emniyet ve Kalite Politikası

 • Yürürlükteki tüm gereklilikleri karşılamak için yürürlükteki tüm mevzuata uyarız ve emniyet standartlarını  iyileştirmeye yönelik uygulamaları benimseriz
 •  Emniyet politikasının uygulanması için gerekli kaynakları sağlarız
 • Yorgunluğun yönlerini dikkate almak da dahil olmak üzere insan faktörleri ilkelerini uygularız
 • Emniyeti tüm myTECHNIC yöneticilerinin birincil sorumluluğu olarak uygularız
 • Tüm myTECHNIC personelini bakımla ilgili hataları, olayları ve tehlikeleri bildirmeye teşvik ederiz.
 •  Dahili emniyet raporlamasında ve olayların araştırılmasında ’adil kültür’ ilkelerini uygularız ve özellikle  olaylarla ilgili
  • tecrübeleri ve eğitimleriyle orantılı olarak yaptıkları eylemler, ihmaller veya aldıkları kararlar için ön  saftaki personele veya diğer kişilere suçlama veya sorumluluk yüklemek; veyahavacılık emniyetinin korunması veya
  • iyileştirilmesi dışındaki herhangi bir amaç için bilgileri kullanıma sunmayız veya kullanmayız.
 • Yönetim olarak, emniyet politikasının, tüm personele sürekli olarak tanıtılmasını, ona bağlılığın gösterilmesini ve uygulanması için gerekli beşeri ve finansal kaynakların temin edilmesini sağlarız.
 • Proaktif ve sistematik emniyet yönetimini ve pozitif emniyet kültürünü teşvik ederiz.
 • Ticari zorunlulukların, emniyet standartlarını, indirgemediğinden emin oluruz
 • Tüm personelin uyumluluk izleme ve dahili araştırmada işbirliği yapması gerekliliğinin farkındayız. 

         Herkes için emniyet, herşey için emniyet